Cenník služieb


SÍDLA

Služby sú poskytované štandartne v pracovných dňoch v dobe od 9:00 do 17:00 hod.

(Uzatvorenie zmluvy je vždy minimálne na dobu 1 roku a potom sa predlžuje dodatkom ku zmluve na dobu neurčitú)

Poskytnutie obchodného sídla – „BASIC CARE“Poskytnutie sídla spoločnosti na adrese: Obchodná 19, 811 06 Bratislava 1

- označenie tohto sídla spoločnosti v súlade so zákonom
- príjem a úschovňa pošty
- upozornenie na prijatú poštu e-mailom (vždy 1x týždenne)

Cena: 25,- Eur / mesiac   platba: ročne
Cena: 35,- Eur / mesiac   platba: polročne
Poskytnutie obchodného sídla – „COMFORT CARE“

Poskytnutie sídla spoločnosti na adrese:  Obchodná 19, 811 06  Bratislava 1

- označenie tohto sídla spoločnosti v súlade so zákonom
- príjem poštovných zásielok a upozornenie na prijatú poštu e-mailom
- evidencia a preposielanie pošty na predtým určenú adresu
- príjem telefónnych hovorov a zaznamenávanie vzkazov a následné zasielanie vzkazov

Cena: 39,- Eur / mesiac   platba: ročne
Cena: 49,- Eur / mesiac   platba: polročne

Pri podpise zmluvy zákazník hradí poplatok za uzatvorenie zmluvy 40€ a jednorázovú vratnú kauciu 40€.READY-MADE SPOLOČNOSŤ S RUČENÍM OMEDZENÝM

Cena: od 950,- Eur  • výdaje na založenie spoločnosti – notárske poplatky, súdne poplatky
  • vyhotovenie všetkých dokumentov potrebných k prevodu obchodného podielu v ready made spoločnosti (v prípade delenia obchodného podielu v súvislosti s prevodom obchodného podielu na viac osôb, cena nezahrňuje notárske poplatky vo výške 0.000,- Eur bez DPH, notársky poplatok za overenie pravosti podpisov – obvyklá výška sa pohybuje v čiastke medzi 000 - 000,- Eur vrátane DPH, odmena za vyhotovenie podkladov pre zápis zmien v obchodnom registri – kompletne zaistí spolupracujúci advokát za 0.000,- Eur bez DPH)
  • vyhotovenie dokumentácie potrebné k odvolaniu jednateľa a menovanie nového jednateľa
  • náklady spojené s overovaním dokumentov a podpisov

ZALOŽENIE NOVEJ SPOLOČNOSTI
s.r.o.-
Cena: od 890,- Eur
  • výdaje na založenie spoločnosti – notárske poplatky, súdne poplatky 
  • vyhotovenie dokumentov potrebných pre menovanie jednateľa, alebo predstavenstva u a.s.
  • náklady spojené s overovaním dokumentov a podpisov

CENY DOPLNKOVÝCH SLUŽIEB SÚ STANOVENÉ DOHODOU

Ceny sú uvádzané bez DPH 20%.